Naslovna / Kultura i Folklor / Koliko poznajemo Bos. Posavinu – Kviz znanja

Koliko poznajemo Bos. Posavinu – Kviz znanja

nosnja.150Koliko poznajemo svoj zavičaj? Što znamo o kulturi Bosanske Posavine? Koje su vojne postrojbe djelovale u Posavini od 1941. do 1945.? Po komu i čemu su poznate naše rodne župe? Provjerite svoje znanje u priloženom kvizu…
Udruga »fra Grga Vilić« planira ovoga ljeta (2014.) objaviti Enciklopediju Bosanske Posavine (na oko 800 stranica). Autor Enciklopedije je mr. sc. Anto Knežević, predsjednik udruge »fra Grga Vilić«. Ovaj kviz je napravljen uglavnom prema podatcima iz prve Enciklopedije Bosanske Posavine.
Kviz sadrži 50-ak pitanja uglavnom o kulturi Bosanske Posavine, ali i opće povijesti BiH i Hrvatske. Uz svako pitanje ponuđena su 4 odgovora: a), b), c) i d). Na svako pitanje postoji najmanje jedan točan odgovor.
Napomene: Za neka pitanja postoji više točnih odgovora.
U jednom pitanju treba navesti 4 imena prema ponuđenom ključu za 4 osobe.

Pitanja
1. Koliko Bosanska Posavina ima općina?
a) 7
b) 8
c) 9
d) 10

2. Koji je pravilan naziv za žitelja Bosanske Posavine?
a) Posavac
b) Posavljak
c) i Posavac i Posavljak
d) i Posavac i Posavljak i drugi nazivi

3. Koji je naziv za žitelja Bosne stariji?
a) Bosanac
b) Bošnjak
c) ne zna se točno koji je naziv stariji
d) oba se naziva pojavljuju u isto vrijeme (u 17. stoljeću)

4. Koliko Katolička crkva u Bosni i Hercegovini ima službeno proglašenih svetaca?
a) nijednog
b) jednog
c) dvojicu
d) trojicu

5. Koliko »neslužbenih svetaca« iz Bosanske Posavine štuju posavski, slavonski i srijemski katolici (Hrvati)?
a) nijednog
b) dvojicu
c) trojicu
d) više od trojice

6. Gdje je rođen osnivač prve hrvatske župe u Americi?
a) u Dubravama kraj Brčkoga
b) u Međugorju u Hercegovini
c) u Potočanima kraj Odžaka
d) u Sinju u Hrvatskoj

7. Koja je religija dopuštala bratimljenje kršćana i muslimana tijekom osmanske vlasti (1463.-1878.)?
a) islam
b) kršćanstvo
c) i islam i kršćanstvo
d) ni islam ni kršćanstvo

8. Koja religija u BiH dopušta bratimljenje između članova vlastite vjerske zajednice?
a) islam
b) katoličanstvo
c) pravoslavlje
d) nijedna vjerska zajednica

9. Gdje su rođeni najčuveniji bosanskohercegovački hajduci početkom 19. stoljeća?
a) u Blidinju blizu Tomislavgrada
b) na planini Romaniji
c) u Ružićima kraj Gruda u zapadnoj Hercegovini
d) u Bosanskoj Posavini

10. U kojoj je posavskoj župi osnovana prva pučka osnovna škola u BiH?
a) Dubrave kraj Brčkoga
b) Plehan kraj Dervente
c) Potočani kraj Odžaka
d) Tolisa kraj Orašja

11. O kojim su posavskim selima do sada objavljene knjige?
a) o selu Bišnja kraj Dervente
b) o selu Donje Kolibe kraj Bos. Broda
c) o selu Donji Rahić kraj Brčkoga
d) o selu Gornja Močila kraj Bos. Broda

12. U kojem se kraju Posavine navodno ukazala Gospa nakon drugoga svjetskog rata?
a) u Tramošnici kraj Gradačca
b) u Zoviku kraj Brčkoga
c) u Pećniku kraj Modriče
d) u Vidovicama kraj Orašja

13. U kojoj je posavskoj općini rođen urednik knjige Leksikon hrvatskih književnika Bosne i Hercegovine od najstarijih vremena do danas (Sarajevo, 2001.)?
a) Bosanski Brod
b) Derventa
c) Gradačac
d) Orašje

14. U kojoj je posavskoj župi bila izgrađena najveća katolička crkva u BiH?
a) Dubrave kraj Brčkoga
b) Plehan kraj Dervente
c) Potočani kraj Odžaka
d) Tolisa kraj Orašja

15. U kojoj se posavskoj župi nalazi jedna od najvećih umjetničkih galerija u BiH?
a) Dubrave kraj Brčkoga
b) Plehan kraj Dervente
c) Svilaj kraj Odžaka
d) Tolisa kraj Orašja

16. U kojem je posavskom selu osnovana prva zemljoradnička zadruga u BiH?
a) Dubrave kraj Brčkoga
b) Plehan kraj Dervente
c) Garevac kraj Modriče
d) Tolisa kraj Orašja

17. U kojoj se posavskoj župi gradi nova umjetnička galerija?
a) Dubrave kraj Brčkoga
b) Plehan kraj Dervente
c) Dubica kraj Odžaka
d) Koraće kraj Bosanskoga Broda

18. U kojoj se župi nalazi najvrjednija muzejska građa u Posavini?
a) Dubrave kraj Brčkoga
b) Plehan kraj Dervente
c) Tramošnica kraj Gradačca
d) Tolisa kraj Orašja

19. Kada su se i gdje pojavile prve ustaške skupine u Bosanskoj Posavini (1941.-1945.)?
a) u Derventi 12. travnja 1941.
b) u Odžaku 14. travnja 1941.
c) u Brčkom 24. svibnja 1941.
d) u Bos. Šamcu sredinom svibnja 1941.

20. Koji je istaknuti vođa ustaškog pokreta boravio u Bosanskoj Posavini (1941.-1945.)?
a) poglavnik NDH Ante Pavelić
b) ministar NDH Mile Budak
c) zapovjednik UNS-a Eugen Dido Kvaternik
d) ministar NDH Andrija Artuković

21. Koliko je odžačkih Hrvata izginulo u 2. svjetskom ratu noseći ustašku odoru?
a) nijedan
b) 12
c) 32
d) više od 80
22. Koliko je odžačkih Hrvata izginulo u 2. svjetskom ratu noseći odoru njemačkoga Abwehra?
a) nijedan
b) 12
c) 60
d) više od 60

23. Koliko je odžačkih Hrvata izginulo u 2. svjetskom ratu noseći domobransku odoru?
a) nijedan
b) 12
c) 32
d) više od 80

24. Najpoznatiji ustaški zapovjednici u Posavini rođeni su na području:
a) Odžaka i Brčkoga
b) Odžaka i Dervente
c) Odžaka i Bosanskoga Šamca
d) Odžaka i Orašja
25. Koliko je odžačkih Hrvata izginulo u 2. svjetskom ratu noseći partizansku uniformu?
a) nijedan
b) 7
c) 18
d) više od 25

26. Koliko je među partizanima bilo komunista?
a) više od 80%
b) oko 50%
c) oko 30%
d) manje od 15%

27. Koja je posavska općina dala najviše Hrvata partizana?
a) Brčko
b) Gradačac
c) Modriča
d) Orašje

28. Koji je hrvatski načelnik posavske općine (postavljen od NDH) surađivao s partizanima od 1943. godine?
a) načelnik Brčkoga
b) načelnik Gradačca
c) načelnik Modriče
d) načelnik Dervente

29. Koji je istaknuti vođa partizanskog pokreta boravio na području Bosanske Posavine (1941.-1945.)?
a) general Franjo Herljević, komandant 18. hrvatske brigade
b) Džemal Bijedić, partijski sekretar za Posavinu
c) Rodoljub Čolaković, sekretar predsjedništva AVNOJ-a
d) maršal Josip Broz Tito

30. Koji je četnički zapovjednik (osim komandanta Gorske kraljeve garde Nikole Kalabića, rodom Posavljaka, koji je 1946. izdao Dražu Mihailovića) boravio u Bosanskoj Posavini?
a) pop Momčilo Đujić, komandant Dinarske četničke divizije
b) general Draža Mihailović
c) vojvoda Kosta Pećanac
d) vojvoda potpukovnik Petar Baćović, komandant četnika istočne BiH

31. Koji je posavski grad od 1943. bio centar za trgovinu oružja s četnicima?
a) Brčko
b) Gradačac
c) Modriča
d) Orašje

32. Općina u kojoj je vođena posljednja bitka drugoga svjetskog rata u Europi zove se:
a) Široki Brijeg
b) Grude
c) Odžak
d) Han Pijesak

33. Koliko je oružanih postrojaba (osim vojnika Kraljevine Jugoslavije, žandara Kraljevine Jugoslavije, ustaša, domobrana, četnika, partizana i njemačkih vojnika) djelovalo u Bosanskoj Posavini od travnja 1941. do svibnja 1945. godine?
a) nijedna postrojba
b) jedna postrojba
c) dvije postrojbe
d) više od dvije postrojbe

34. U kojoj su posavskoj općini nakon 1945. iznijenjena (potpuno ili djelomično) imena triju sela?
a) Bosanski Šamac
b) Bosanski Brod
c) Derventa
d) Odžak

35. Koja je posavska župa najviše porušena u posljednjem ratu (1992.-1995.)?
a) Dubrave kraj Brčkoga
b) Plehan kraj Dervente
c) Potočani kraj Odžaka
d) Tolisa kraj Orašja

36. Koji je posavski autor objavio knjigu Dnevnik plehanske satnije?
a) Anto Adžamić
b) Mato Krajinović
c) Jure Rašić
d) Anto Šestić

37. Tijekom posljednjega rata (1992.-1995.) franjevačka je zajednica pružala medicinsku skrb ranjenima. Primjeri su ratna bolnica smještena u franjevačkom samostanu u Tolisi i Franjevačka bolnica u Novoj Biloj. Odakle je rodom posavski franjevac koji je tijekom posljednjega rata osnovao i bio ravnatelj ustanove koja je pružala ne samo medicinsko-rehabilitacijsku pomoć ranjenicima i invalidima, nego je imala i socijalnu svrhu?
a) iz Dubrava kraj Brčkoga
b) sa Plehana kraj Dervente
c) iz Potočana kraj Odžaka
d) iz Tolise kraj Orašja

38. Koji je Posavljak napisao temeljitu i međunarodnoj javnosti dostupnu studiju o početku rata (1992.-1995.) u Bosanskoj Posavini?
a) dr. Anto Kovačević
b) Jerko Zovak
c) prof. Dragan Lukač
d) dr. Marko Babić

39. Koji je suvremeni posavski istraživač objavio najviše radova o povijesti Bosanske Posavine?
a) dr. Marko Babić
b) dr. Pavo Barišić
c) dr. Mirko Marjanović
d) dr. Pavo Živković

40. U Bosni i Hercegovini žive tri konstitutivna naroda: Bošnjaci, Srbi i Hrvati. Po kojim se važnijim (povijesno naslijeđenim) svojstvima pripadnici hrvatskoga naroda u BiH razlikuju od pripadnika drugih dvaju naroda?
a) po nacionalnoj svijesti formiranoj u 19. stoljeću
b) po značajkama iz ranoga srednjeg vijeka (vjeri, pismu itd.)
c) po značajkama iz kasnijega razdoblja (narodne nošnje, običaji itd.)
d) po značajkama koje potječu iz praslavenskoga razdoblja

41. Koji je posavski istraživač objavio knjigu o vrhbosanskom nadbiskupu Josipu Stadleru?
a) dr. Marko Babić
b) dr. Željko Pavić
c) dr. Mirko Marjanović
d) dr. Pavo Živković

42. Koliko je različitih posavskih narodnih kola (plesova) opisao istraživač Miroslav Šilić?
a) dvadesetak
b) tridesetak
c) četrdesetak
d) pedesetak

43. U kojem se gradu čuvaju zvučni snimci pjesama i priča snimljenih 1956. u posavskim selima Ledenice (kraj Gradačca), Čardak i Dobrinja (kraj Modriče) te Donja Mahala i Vidovice (kraj Orašja)?
a) Zagreb
b) Tuzla
c) Mostar
d) Sarajevo

44. Koja je posavska župa 2012. proslavila 270. godišnjicu postojanja?
a) Garevac kraj Modriče
b) Modran kraj Dervente
c) Novo Selo kraj Bosanskoga Broda
d) Zovik kraj Brčkoga

45. S kojih općina potječu dva posavska pisca koji su nakon 1995. objavili najviše knjiga?
a) Bosanski Šamac i Modriča
b) Bosanski Brod i Gradačac
c) Derventa i Odžak
d) Brčko i Orašje

46. Koliko značenja ima riječ čardak u Bosanskoj Posavini?
a) 3
b) 5
c) 7
d) više od 7

47. Koliko ima posavskih riječi za kukuruzni klip bez zrna?
a) 3
b) 5
c) 7
d) više od 7

48. Koliko u zapadnoj Hercegovini ima riječi za kukuruzni klip bez zrna?
a) 3
b) 5
c) 7
d) više od 7

49. Koliko Posavci i Hercegovci imaju zajedničkih riječi za kukuruzni klip bez zrna?
a) nijednu
b) 5
c) 7
d) više od 7

50. Navedite Posavce ili Posavke koji se prezivaju Bubalo, a istaknuli su se kao:
a) profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu
b) izvođač izvornih (seljačkih) pjesama
c) katolička novinarka
d) pisac knjige o Bosanskoj Posavini

51. Kako se zove posavski franjevac, graditelj crkava i samostana, »mecena Posavine«, poznavatelj zapadnih i istočnih jezika (uključujući arapski i perzijski), a napose turski zbog čega je prozvan nadimkom »Turkuša«?
a) fra Anto Nedić
b) fra Bono Nedić
c) fra Martin Nedić
d) fra Stjepan Nedić

52. Koje piće je, prema mišljenju Posavljaka, bolje od majčinog mlijeka?
a) izvor-voda sa studenca
b) napitak od domaćega meda i soka od kiselih jabuka
c) rakija
d) poseban čaj od sušene majčine dušice

53. Hrvatska enciklopedija Bosne i Hercegovine (Mostar, 2009.) posvećuje članku »Dubrovačka Republika« 3 stranice, članku »Arheologija« 6 stranica, a članku »Crna Gora« 7 stranica. Koliko stranica ima članak »Bosanska Posavina« u istoj Hrvatskoj enciklopediji Bosne i Hercegovine?
a) 2
b) 6
c) 10
d) više od 10

Na koliko ste pitanja znali točno odgovoriti provjerite  odgovori_kviz

 

Comments

comments

Pročitajte još

Krepšić domaćin tradicionalnog susreta brčanskih lovaca i Hrvata

  Lovačka udruga “Sokol” Seonjaci već tradicionalno organizira prsten za sve lovačke sekcije koje su …

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)